De besturen van vzw BuBao Ter Dreve en vzw Dienstencentrum Ter Dreve,

Koning Albert 1 laan 188 te 8200 Brugge, vormen een Personele Unie.

Koning Albert I-laan 188

8200 Brugge

Buitengewoon Basis Onderwijs Ter Dreve,

een buitengewone school voor buitengewone kinderen

Dienstencentrum voor personen

met een beperking

site -->

site -->